Noord 60
1741 BE Schagen
T. +31(0)224 - 216263

Welkom bij Advocatenkantoor De Haas te Schagen

Advocatenkantoor De Haas is sinds 1986 gevestigd in de Kop van Noord-Holland te Schagen. Wij zijn werkzaam voor particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen. Tijdens het intakegesprek worden met u de mogelijkheden besproken om tot een oplossing van het geschil te komen. Wij kenmerken ons door betrokkenheid, oplossingsgerichtheid en gedrevenheid.


Iedere dinsdag hebben wij een GRATIS inloopspreekuur tussen 14:00 en 20:00 uur.
Maak eenvoudig een afspraak via ons inloopspreekuur formulier.

Onze rechtsgebieden

Arbeidsrechts

Alles wat te maken heeft met arbeidsovereenkomsten, zoals kwesties over ontslag, CAO en zieke werknemer/werkneemster.

Bestuursrecht

Het bestuursrecht betreft ondermeer het ruimtelijk onderdeningsrecht, waaronder bestemmingsplannen, milieurecht, gemeentelijk bestuursrecht, waaronder afgifte van vergunningen, planschadevergoeding en overheidsaansprakelijkheid.

Faillissementsrecht

Komt u of uw opdrachtgever in betalingsproblemen, dan kunnen wij u juridisch ondersteunen met het vinden van oplossingen.

Familierecht

Het familierecht heeft betrekking op wetten en regels omtrent afstamming, geboorte, huwelijk, echtscheiding en het erfrecht. Bent u voornemens van uw partner te gaan scheiden, wilt u informatie omtrent de hoogte van de te betalen/te ontvangen...

Huurrecht

De aandacht gaat bij ons zowel uit naar toepassing van het huurrecht met betrekking tot bedrijfsruimten, als met betrekking tot woonruimten. 

Incasso

Indien uw afnemers uw factuur niet voldoen of de factuur die u ontvangt niet correct is, dan kunt u ons inschakelen voor advies. Eventueel kan een procedure aanhangig worden gemaakt, dan wel verweer worden gevoerd.

Mediation

Een mediator helpt partijen om zelf een oplossing voor een conflict te vinden. Mediation kan bij veel soorten van conflicten worden toegepast, zoals bij burenruzie, conflict binnen het bedrijf en in het familierecht. Zo kunt u zelf met uw partner onder deskundige begeleiding ...

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht houdt zich bezig met rechtspersonen, waaronder de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Onderdelen van het ondernemingsrecht zijn handelsgeschillen, financiering, fusies en overnames.

Strafrecht

Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit, dan wel wanneer u slachtoffer bent van een strafbaar feit, kunt u ons inschakelen.

Vastgoedrecht

Onder het hoofdstuk vastgoedrecht worden zaken behandeld die betrekking hebben op onroerende zaken. Wanneer men bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand koopt/verkoopt of huurt/verhuurt, krijgt men hiermee te maken.