Noord 60, 1741 BE Schagen
T. +31(0)224 - 216263
KvK nr. 53844262

Welkom bij Advocatenkantoor De Haas te Schagen

Advocatenkantoor De Haas is sinds 1986 gevestigd in de Kop van Noord-Holland te Schagen. Advocatenkantoor De Haas is werkzaam voor particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen. Tijdens het intakegesprek worden met u de mogelijkheden besproken om tot een oplossing van het geschil te komen. Advocatenkantoor De Haas kenmerkt zich door betrokkenheid, oplossingsgerichtheid en gedrevenheid.


Iedere dinsdag heeft Advocatenkantoor De Haas een GRATIS inloopspreekuur tussen 14:00 en 20:00 uur.
Maak eenvoudig een afspraak via ons inloopspreekuur formulier.

Rechtsgebieden

Arbeidsrechts

Alles wat te maken heeft met arbeidsovereenkomsten, zoals kwesties over ontslag, CAO en zieke werknemer/werkneemster.

Bestuursrecht

Het bestuursrecht betreft ondermeer het ruimtelijk onderdeningsrecht, waaronder bestemmingsplannen, milieurecht, gemeentelijk bestuursrecht, waaronder afgifte van vergunningen, planschadevergoeding en overheidsaansprakelijkheid.

Faillissementsrecht

Komt u of uw opdrachtgever in betalingsproblemen, dan kan Advocatenkantoor De Haas u juridisch ondersteunen met het vinden van oplossingen.

Familierecht

Het familierecht heeft betrekking op wetten en regels omtrent afstamming, geboorte, huwelijk, echtscheiding en het erfrecht. Bent u voornemens van uw partner te gaan scheiden, wilt u informatie omtrent de hoogte van de te betalen/te ontvangen...

Huurrecht

De aandacht gaat bij Advocatenkantoor De Haas zowel uit naar toepassing van het huurrecht met betrekking tot bedrijfsruimten, als met betrekking tot woonruimten. 

Incasso

Indien uw afnemers uw factuur niet voldoen of de factuur die u ontvangt niet correct is, dan kunt u mij inschakelen voor advies. Eventueel kan een procedure aanhangig worden gemaakt, dan wel verweer worden gevoerd.

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht houdt zich bezig met rechtspersonen, waaronder de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Onderdelen van het ondernemingsrecht zijn handelsgeschillen, financiering, fusies en overnames.

Strafrecht

Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit, dan wel wanneer u slachtoffer bent van een strafbaar feit, kunt u mij inschakelen.

Vastgoedrecht

Onder het hoofdstuk vastgoedrecht worden zaken behandeld die betrekking hebben op onroerende zaken. Wanneer men bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand koopt/verkoopt of huurt/verhuurt, krijgt men hiermee te maken.