Noord 60, 1741 BE Schagen
T. +31(0)224 - 216263
KvK nr. 53844262

Rechtsgebieden

Advocatenkantoor De Haas heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) de volgende rechtsgebieden geregistreerd: algemene praktijk, personen- en familierecht en strafrecht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. Daarnaast kunt u terecht voor zaken op het gebied van:
Arbeidsrecht: Alles wat te maken heeft met arbeidsovereenkomsten, zoals kwesties over ontslag, CAO en zieke
werknemer/werkneemster.
Bestuursrecht: Het bestuursrecht betreft ondermeer het ruimtelijk onderdeningsrecht, waaronder
bestemmingsplannen, milieurecht, gemeentelijk bestuursrecht, waaronder, waaronder afgifte van vergunningen, planschadevergoeding en overheidsaansprakelijkheid.
Faillissementsrecht: Komt u of uw opdrachtgever in betalingsproblemen, dan kan Advocatenkantoor de Haas u juridisch ondersteunen  
met het vinden van oplossingen.
Familierecht: Het familierecht heeft betrekking op wetten en regels omtrent afstamming, geboorte, huwelijk,
echtscheiding en het erfrecht. Bent u voornemens van uw partner te gaan scheiden, wilt u informatie omtrent de hoogte van de te betalen/te ontvangen alimentatie of hebt u een geschil omtrent de omgangsregeling,  dan kunt u contact met mij opnemen.
Huurrecht: De aandacht gaat bij Advocatenkantoor de Haas zowel uit naar toepassing van het huurrecht met betrekking tot bedrijfsruimten, 
als met betrekking tot woonruimten.
Incasso: Indien uw afnemers uw factuur niet voldoen of de factuur die u ontvangt niet correct is, dan kunt u mij
inschakelen voor advies. Eventueel kan een procedure aanhangig worden gemaakt, dan wel verweer worden gevoerd.
Ondernemingsrecht: Het ondernemingsrecht houdt zich bezig met rechtspersonen, waaronder de besloten
vennootschap en de naamloze vennootschap. Onderdelen van het ondernemingsrecht zijn handelsgeschillen, financiering, fusies en overnames.
Strafrecht: Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit, dan wel wanneer u slachtoffer bent van een strafbaar
feit, kunt u mij inschakelen.
Vastgoedrecht: Onder het hoofdstuk vastgoedrecht worden zaken behandeld die betrekking hebben op onroerende
zaken. Wanneer men bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand koopt/verkoopt of huurt/verhuurt, krijgt men hiermee te maken.