Noord 60
1741 BE Schagen
T. +31(0)224 - 216263

Rechtsgebieden

Ons kantoor houdt zich bezig met de onderstaande rechtsgebieden.
Arbeidsrecht: Alles wat te maken heeft met arbeidsovereenkomsten, zoals kwesties over ontslag, CAO en zieke
werknemer/werkneemster.
Bestuursrecht: Het bestuursrecht betreft ondermeer het ruimtelijk onderdeningsrecht, waaronder
bestemmingsplannen, milieurecht, gemeentelijk bestuursrecht, waaronder, waaronder afgifte van vergunningen, planschadevergoeding en overheidsaansprakelijkheid.
Faillissementsrecht: Komt u of uw opdrachtgever in betalingsproblemen, dan kunnen wij u juridisch ondersteunen  
met het vinden van oplossingen.
Familierecht: Het familierecht heeft betrekking op wetten en regels omtrent afstamming, geboorte, huwelijk,
echtscheiding en het erfrecht. Bent u voornemens van uw partner te gaan scheiden, wilt u informatie omtrent de hoogte van de te betalen/te ontvangen alimentatie of hebt u een geschil omtrent de omgangsregeling,  dan kunt u contact met ons opnemen.
Huurrecht: De aandacht gaat bij ons zowel uit naar toepassing van het huurrecht met betrekking tot bedrijfsruimten, 
als met betrekking tot woonruimten.
Incasso: Indien uw afnemers uw factuur niet voldoen of de factuur die u ontvangt niet correct is, dan kunt u ons
inschakelen voor advies. Eventueel kan een procedure aanhangig worden gemaakt, dan wel verweer worden gevoerd.
Mediation: Een mediator helpt partijen om zelf een oplossing voor een conflict te vinden. Mediation kan bij veel
soorten van conflicten worden toegepast, zoals bij burenruzie, conflict binnen het bedrijf en in het familierecht. Zo kunt u zelf met uw partner onder deskundige begeleiding van een mediator de gevolgen van uw echtscheiding regelen.
Ondernemingsrecht: Het ondernemingsrecht houdt zich bezig met rechtspersonen, waaronder de besloten
vennootschap en de naamloze vennootschap. Onderdelen van het ondernemingsrecht zijn handelsgeschillen, financiering, fusies en overnames.
Strafrecht: Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit, dan wel wanneer u slachtoffer bent van een strafbaar
feit, kunt u ons inschakelen.
Vastgoedrecht: Onder het hoofdstuk vastgoedrecht worden zaken behandeld die betrekking hebben op onroerende
zaken. Wanneer men bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand koopt/verkoopt of huurt/verhuurt, krijgt men hiermee te maken.